IMDG bendrieji supažindinimo kursai

Personalo mokymai supažindinant su pavojingų krovinių transportavimo jūra taisyklėmis
PIRMINIAI – 250 Eur,
KARTOTINIAI – 170 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

IMDG specializuoti kursai

Specializuoti mokymai personalui, atliekančiam tam tikras specifines funkcijas

Susiję mokymai

CLOSE

Produkto kategorijos

Add to cart