IMDG bendrieji supažindinimo kursai

Personalo mokymai supažindinant su pavojingų krovinių transportavimo jūra taisyklėmis
Trukmė: 8 akademinės val.

IMDG specializuoti kursai

Specializuoti mokymai personalui, atliekančiam tam tikras specifines funkcijas

Susiję mokymai


plane

Oro transporto mokymai


Žemės transporto mokymai

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart