Saugos duomenų lapas (MSDS) – dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie medžiagų ar gaminių keliamą pavojų saugai, sveikatai, turtui ar aplinkai, naudojant įvairias medžiagas ir gaminius.

Saugos duomenų lapai skirti kataloguoti informaciją apie chemines medžiagas, cheminius junginius ir cheminius mišinius. Juose pateikiamos saugaus naudojimo instrukcijos ir galimi pavojai, susiję su konkrečia medžiaga ar gaminiu, kartu su avarinėmis tvarkymo procedūromis.

Kiekvienam pavojingam kroviniui reikalingas saugos duomenų lapas. Mes galime paruošti saugos duomenų lapus visiems jūsų kroviniams.

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart