Pavojingų krovinių gabenimo taisykles reglamentuoja ICAO-TI / IATA-DGR. Siuntoms, kurios yra priskiriamos pavojingiems kroviniams, visuomet reikalingas specialus „pavojingų krovinių patikrinimas“.

Tikrinimai atliekami siekiant užkirsti kelią draudžiamų, neatpažintų daiktų ar medžiagų, kurie gali sugadinti ar sukelti pavojų, patekimui į orlaivį.

DGM turi didelę patirtį padedant oro transport bendrovėms ir krovinių agentams kontroliuoti pavojingų krovinių gabenimą. Pasitelkdami kompetentingus ir patyrusius darbuotojus, galime garantuoti, kad pavojingų krovinių patikrinimai bus atlikti pagal visus galiojančius reikalavimus.

Nesate tikri, ar Jūsų krovinys teisingai supakuotas ir paženklintas? Mes galime Jums padėti, atvyksime pas Jus arba į krovinių terminalą ir patikrinsime krovinį.

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart