A1 - Vairuotojams

Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 70 Eur

A2 - Vairuotojams

Specializuotas mokymo kursas pavojinguosius krovinius vežti cisternose

PIRMINIAI – 72 Eur,
KARTOTINIAI – 50 Eur

A3 - Vairuotojams

Specializuotas mokymo kursas pavojinguose kroviniuose vežti sprogstamąsias medžiagas

PIRMINIAI – 55 Eur,
KARTOTINIAI – 40 Eur

A4 - Vairuotojams

Specializuotas mokymo kursas pavojinguose kroviniuose vežti radioaktyvias medžiagas

PIRMINIAI – 55 Eur,
KARTOTINIAI – 40 Eur

M - Saugos specialistams

Specializuoti mokymai personalui, atliekančiam tam tikras specifines funkcijas

PIRMINIAI – 300 Eur,
KARTOTINIAI – 200 Eur

M1 - Saugos specialistams

Mokymų kursas visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

PIRMINIAI – 176 Eur,
KARTOTINIAI – 100 Eur

M2 - Saugos specialistams

Mokymų kursas dujų vežimo saugai užtikrinti

PIRMINIAI – 176 Eur,
KARTOTINIAI – 100 Eur

M3 - Saugos specialistams

Mokymų kursas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti

PIRMINIAI – 212 Eur,
KARTOTINIAI – 150 Eur

M4 - Saugos specialistams

Mokymų kursas radioaktyviųjų medžiagų vežimo saugai užtikrinti

PIRMINIAI – 176 Eur,
KARTOTINIAI – 100 Eur

M4 - Saugos specialistams

Mokymų kursas pavojingųjų medžiagų ,kurių Jungtinių Tautų numeriai 1201, 1203, 1223, 3475 (dyzelinas, benzinas, žibalas ir etanolio mišiniai) ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863 vežimo saugai užtikrinti

PIRMINIAI – 176 Eur,
KARTOTINIAI – 100 Eur

Susiję mokymai

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart