1 kategorija

Siuntėjams ir asmenims, vykdantiems krovinių siuntėjų, įskaitant operatorių, dirbančių kaip siuntėjai, pareigas, operatoriaus darbuotojai, ruošiantys pavojingus krovinius kaip bendrovės medžiagą

PIRMINIAI – 690 Eur,
KARTOTINIAI – 590 Eur

Trukmė: 36 akademinės val.

2 kategorija

Pakuotojams

PIRMINIAI – 590 Eur,
KARTOTINIAI – 490 Eur

Trukmė: 36 akademinės val.

3 kategorija

Krovinių ekspeditorių, dalyvaujančių tvarkant pavojingus krovinius darbuotojams

PIRMINIAI – 690 Eur,
KARTOTINIAI – 590 Eur

Trukmė: 36 akademinės val.

4 kategorija

Krovinių ekspeditorių, priimančių krovinius, paštą ir atsargas (išskyrus pavojingus krovinius) personalui

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

5 kategorija

Krovinių ekspeditorių, dalyvaujančių krovinių ar pašto tvarkyme, saugojime ir pakrovime, personalui

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

6 kategorija

Operatoriaus ir antžeminio aptarnavimo agento darbuotojams, priimantiems pavojingus krovinius

PIRMINIAI – 780 Eur,
KARTOTINIAI – 680 Eur

Trukmė: 36 akademinės val.

7 kategorija

Operatoriaus ir antžeminio aptarnavimo agento darbuotojams, priimantiems krovinius, pašto ar atsargas (išskyrus pavojingus krovinius)

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

8 kategorija

Operatoriaus ir antžeminio aptarnavimo agento darbuotojams, dalyvaujantiems krovinių, paštą ar atsargų ir bagažo tvarkymo, saugojimo ir krovimo darbuose

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

9 kategorija

Keleivių aptarnavimo personalui

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

10 kategorija

Skrydžio įgulos nariams, operatoriaus skrydžių priežiūros pareigūnams ir krovinių planuotojams

PIRMINIAI – 120 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

11 kategorija

Įgulos nariams (išskyrus pilotus)

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

12 kategorija

Apsaugos darbuotojams, kurie atlieka keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto ar saugyklų patikrinimą, pvz. saugumo tikrintojai, jų prižiūrėtojai ir darbuotojai, dalyvaujantys įgyventinant saugumo procedūras

PIRMINIAI – 100 Eur,
KARTOTINIAI – 80 Eur

Trukmė: 8 akademinės val.

Susiję mokymai

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart