7.1

Mokymai skirti asmenims, atsakingiems už pavojingų krovinių paruošimą ( buvusios IATA DGR 1, 2 mokymų kategorijos )

Trukmė: 36 akademinės val.

7.2

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už krovinių , kurie pateikiami siųsti kaip nepavojingi, priėmimą ( buvusios IATA DGR 4, 7 mokymų kategorijos )

Trukmė: 8 akademinės val. 

7.3

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už pavojingų krovinių priėmimą ir tvarkymą ( buvusios IATA DGR 3, 6 mokymų kategorijos )

Trukmė: 36 akademinės val.

7.4

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už krovinių tvarkymą sandėliuose, aviacinių konteinerių, orlaivių pakrovimą ir iškrovimą ( buvusios IATA DGR 5, 8 mokymų kategorijos )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.5

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už priimamą įgulos narių ir keleivių bagažą, keleivių įlaipinimo zonos koordinavimą ir už kitas funkcijas susijusias su keleiviais oro uoste ( buvusi IATA DGR 9 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.6

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už orlaivio pakrovimo planavimą ( buvusi IATA DGR 10 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.7

Mokymai skirti skrydžio įgulos nariams ( buvusi IATA DGR 10 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.8

Mokymai skirti skrydžių planavimo vadybininkam ir skrydžių dispečeriam ( buvusi IATA DGR 10 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.9

Mokymai skirti orlaivio salono įgulai ( buvusi IATA DGR 11 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

7.10

Mokymai skirti darbuotojams, atsakingiems už keleivių, įgulos narių bagažo, krovinių ir pašto aviacinio saugumo patikrą ( buvusi IATA DGR 12 mokymų kategorija )

Trukmė: 8 akademinės val.

Susiję mokymai

Uždaryti

Produkto kategorijos

Add to cart